Participanți

prof. dr. Mihai Gabriel Capșa-Togan

– Co-Fondator la P.A.C.T Platforma Acțiune Civică a Tinerilor
– Preot Paroh la Parohia Arămoaia Târgu-Neamț
– profesor la Liceul Tehnologic „Gh.Ruset-Roznovanu”
– a studiat Vergleichende Literaturwissenschaft und Kulturanthropologie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
– a studiat Protestant theologian la Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

conf. univ. dr. Claudia Costin

– profesor la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

– a publicat lucrări, articole, studii de specialitate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste în țară recunoscute de către CNCSIS

– a publicat studii în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN)

– alte lucrări și contribuții științifice

Ovidiu Dunăreanu – scriitor, prozator, publicist literar

– pseudonimul literar al lui este Ovidiu Petcu pus de Ştefan Bănulescu şi Sânziana Pop, (pe care îi consideră naşii lui literari), în anul 1970, când a debutat în revista ”Luceafărul” (31 ianuarie) în cadrul rubricii ”Cei mai tineri autori“. Cu el a semnat tot ce a scris şi publicat de atunci până în prezent.

– născut la 21 februarie 1950 în Arad, unde părinţii săi s-au aflat pentru scurt timp. Copilăria şi adolescenţa şi le petrece pe malul Dunării, în comuna Ostrov, judeţul Constanţa, localitatea de baştină a mamei sale.

– absolvent al Liceului Teoretic din Ostrov (1967) şi al Facultăţii de Filologie – Specialitatea Biblioteconomie, Bucureşti (1970).

– primele versuri şi crochiuri de povestiri datează din anii şcolii generale şi ai liceului, încurajat de profesoara de limba şi literatura română, Constanţa Vlăsceanu, care-l publica la “Gazeta de perete” a şcolii.

– încercările mai închegate de proză se produc în anii studenţiei bucureştene, când frecventează câteva cenacluri, între care şi “Junimea“ din Amfiteatrul “Odobescu“ al Universităţii Bucureşti, unde are şansa să-i asculte şi să-i întâlnească pe marii critici, poeţi şi prozatori ai vremii. În acei ani debutează şi publică povestiri în revista “Luceafărul“.

– debutul editorial se produce târziu, în anul 1990, cu grupajul de proză scurtă “Grădina lui Ieronim“, apărut în volumul colectiv “Preludii epice“ la Editura Eminescu.

– cu zeci de volume publicate şi cu un palmares impresionant de premii, Ovidiu Dunăreanu este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 1996, filiala Dobrogea, membru în Consiliul Uniunii Scriitorilor din România (2001-2009) şi preşedinte al filialei Dobrogea a U.S.R. (2005-2009);

Mircea Radu Iacoban – scriitor, dramaturg, prozator, scenarist

– a absolvit liceul la Suceava, după care, în 1962, Facultatea de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași

– 1961-1966 a lucrat la Studioul Radio din Iași, întâi crainic și apoi și redactor.

– 1966-1970 a fost secretar general de redacție la revista Cronica

– 1969 a fost numit director al Editurii „Junimea”, din Iași, iar în perioada 1979-1990 a avut funcția de director al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

– 23 noiembrie 1979 – 22 decembrie 1989 a fost membru supleant al CC al PCR

– a fost secretar al Asociației scriitorilor din Iași între anii 1971-1989.

– după 1990, a fost o perioadă corespondent de front la Chișinău, ca trimis al ziarului bucureștean „Românul”, pentru a scrie despre conflictul din Transnistria

– 1969-1979 Director al Editurii Junimea

– 1979-1990 Director al Teatrului Național din Iași

– 1994-2006 Director al Teatrului „Luceafărul”

– 1971-1990 Secretar al Asociației scriitorilor din Iași

prof. dr. Gheorghe Iorga – jurnalist, poet, publicist, traducator lb. persană

– profesorul Gheorghe Iorga (n.18 aprilie 1954 Bacău) după debutul ca poet (1972) şi o diversă activitate publicistică, s-a ilustrat ca traducător de limbă persană în limba română.

– anul primirii în USR: 2008

– traduceri: Bufnița oarbă de Sădegh Hedăyat (1996); Teama (antologii de proză scurtă iraniană modernă și contemporană); Călătorii cu limba tăiată (o antologie a poeziei mistice persane); Un arian în umbra moscheii; Omar Kayyam Rubaiate; Aida în oglindă (poezii), de Ahmad Samlu,

– a tradus din limba română în limba persană: Nichita Stănescu – 11 elegii; Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte (o antologie a basmului popular românesc). Autor și coautor de lucrări didactice.

– activitate publicistică diversă (prefețe, contribuții de critică și istorie literară, lingvistici)

conf. univ. dr. Ioan Milică

Data şi locul naşterii:27 noiembrie 1976, Tecuci, Galaţi
Loc de activitate:
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere,
Catedra de Limbă Română şi Lingvistică Generală
Domenii de competenţă:
stilistica limbii române actuale, lingvistică generală, poetica imaginarului
Limbi străine cunoscute:
engleză, franceză, germană, italiană

1995-1999: studii de licenţă (Limbă şi literatură română – Limbă şi literatură engleză, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1999-2000:studii aprofundate (Lingvistică generală şi românească, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”)
1999-2000:jurnalist, cotidianul „Monitorul”
2000-2001: profesor de limba şi literatura română, Liceul „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
2001-2002: profesor de limba şi literatura română, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iaşi
2002: jurnalist, săptămînalul „Ieşeanul”
2002: preparator
2005: asistent
2007: doctor în filologie cu teza Stilistica argoului în limba română contemporană; îndrumător ştiinţific: prof. dr. Dumitru Irimia; distincţia Magna cum laude
2007-2015: lector
2010-2013: cercetător postdoctoral, Departamentul de cercetare al Facultăţii de Litere, POSDRU/89/1.5/S/49944, „Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale”
din 2015: conferențiar

Burse şi stagii de cercetare în străinătate

noiembrie – decembrie 2001:stagiu de cercetare la Departamentul de Limbă engleză, Universitatea din Bergen, Norvegia, prin Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate din cadrul Ministerului Educaţiei
septembrie 2004 – iulie 2005:bursă de studiu şi cercetare Altana – Herbert Quandt, Universitatea din Konstanz, Germania
iunie 2010:mobilitate Socrates-Erasmus, Universitatea din Saarbrucken, Germania
iunie 2011:mobilitate POSDRU/89/1.5/S/49944, Universitatea Catolică din Leuven, Belgia

Activitate editorială

2004 – 2006:membru în colectivul editorial al seriei Studii eminesciene, nr. 1 – 2 (2004 – 2005), Caietele Colocviului Naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ISSN 1584-692X
din 2006:secretar de redacţie, Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, serie nouă, secţiunea IIIe, Lingvistică, ISSN 1221-8448
2007:membru în colectivul editorial al volumului Limba română azi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-703-215-7
2009:membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 1/2009, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2010:membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 2/2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2011:membru în colectivul editorial al anuarului „Text şi discurs religios”, nr. 3/2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISSN 2066-4818
2011:editor al volumului Curs de lingvistică generală, autor: Dumitru Irimia, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, ISBN: 978-973-640-649-2
din 2014:membru în comitetul de redacție al revistei de lingvistică diacronică „Diacronia”

Organizare de evenimente ştiinţifice internaţionale şi naţionale

Din 2000: colocviul naţional Studenţesc „Mihai Eminescu”, Facultatea de Litere a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
2008: conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere,ediţia I, Iaşi, 5-6 decembrie 2008
2009:conferinţa internaţională „Cognitive Modeling in Linguistics”, ediţia a XI-a, Constanţa, România, 7-14 septembrie 2009
2009:conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere,ediţia a II-a, Iaşi, 13-14 noiembrie 2009
2010:conferinţa internaţională „Cognitive Modeling in Linguistics”, ediţia a XII-a, Dubrovnik, Croaţia, 7-14 septembrie 2010
2010:conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere,ediţia a III-a, Iaşi, 12-13 noiembrie 2010
2011: conferinţa internaţională „Cognitive Modeling in Linguistics”, ediţia a XIII-a, Corfu, Grecia, 23-29 septembrie 2011.
2011:conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere,ediţia a IV-a, Iaşi, 10-12 noiembrie 2011
2012:conferinţa naţională „Text şi discurs religios”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere,ediţia a V-a, Iaşi, 9-10 noiembrie 2012

Listă de lucrări ştiinţifice

I. Volume

Expresivitatea argoului, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Colecţia „Logos”, Iaşi, 2009, 352 p.

Recenzie de Cristina Radu-Golea, în „Studii și cercetări de onomastică și lexicologie”, an III, nr. 1-2, 2010.

Recenzie de Antonio Patraș, în „România literară”, nr. 8, 2010.

Lumi discursive, Editura Junimea, Iaşi, 2013

Recenzie de Rodica Albu, în „Philologica Jassyensia”, an X, nr. 1, 2014.

Recenzie de Enikő Pál, în „Diacronia”, nr. 2, 17 iulie, 2015.

-Noțiuni de stilistică, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2014

II. Capitole în volume colective

 • Daniel Şandru, Sorin Bocancea (coord.), Mass-media şi democraţia în România postcomunistă, Institutul European, Iaşi, 2011, 300 p.; cap. Agresarea numelui în discursul public, p. 183-204.

III. Volume îngrijite în calitate de editor şi co-editor

 • Dumitru Irimia, Ana Maria Minuţ, Ioan Milică (editori),Limba română azi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2007, 477 p.
 • Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică (editori), „Text şi discurs religios”, 1/2009, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 474 p.
 • Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică (editori), „Text şi discurs religios”, 2/2010, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 470 p.
 • Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică (editori), „Text şi discurs religios”, 3/2011, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 596 p.
 • Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică (editori), „Text şi discurs religios”, 4/2012, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Alexandru Gafton, Sorin Guia, Ioan Milică (editori), „Text şi discurs religios”, 5/2013, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Ioan Milică, Emanuel Gafton, Sorin Guia, (editori),Perspective asupra textului şi discursului religios, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2013
 • Dumitru Irimia,Curs de lingvistică generală, ediţia a III-a, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2011, 468 p., Ioan Milică, Ilie Moisuc (editori)

IV. Publicaţii în volume colective internaţionale

 • Plant Names: A Cognitive Approach în Vladimir Polyakov și Valery Solovyev (editori),Cognitive Modeling in Linguistics, Cambridge Scholars Publishing, 2012, p. 105-121

V. Publicaţii în volume apărute la edituri acreditate CNCSIS / CNCS

 • Clasificarea frazeologismelor, în Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coord.),Rezultate şi perspective actuale ale lingvisticii româneşti şi străine, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2007, p. 247 – 259
 • Stilistica expresiilor şi locuţiunilor verbale argotice, în Dumitru Irimia, Ana Maria Minuţ, Ioan Milică (editori),Limba română azi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 2007, p. 303 – 315
 • Matrice semantice în argoul tinerilor, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.),Limba română. Stadiul actual al cercetării, Editura Universităţii din Bucureşti, 2007, p. 399 – 405
 • Zoon politikon şi logos pragmatikos, în Mariana Flaişer (coord.), Arta comunicării în contextul diversităţii culturale şi lingvistice, Casa Editorială «Demiurg», Iaşi, 2007, p. 98 – 103
 • de Saussure şi Ch. Bally sau despre temeiurile lingvistice ale stilisticii, în Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen Ioana Radu (editori), Lucrările Primului Simpozion Internaţional de Lingvistică, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 181 – 197
 • Metafore animaliere în presa sportivă actuală în Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (coord.), Comunicarea: ipoteze şi ipostaze, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, p. 166 – 178
 • Timp şi metaforă, în Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Limba română: dinamica limbii, dinamica interpretării, Editura Universităţii din Bucureşti, 2008, p. 433 – 439
 • Paradoxul criticii şi critica paradoxului, în volumul omagial „Eugen Simion la 75 de ani”, Editura Semne, Bucureşti, 2008, p. 183-188
 • Argoul în discursul parlamentar, în Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae (editori), Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 155-165
 • Făt-Frumos din lacrimă: arta portretizării, în Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina Chirilă (coord.), Filologie şi bibliologie, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2011, p. 213-231
 • Resurse ale agresării numelui în discursul public în Rodica Zafiu, Camelia Uşurelu, Helga Bogdan Oprea (editori), Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice, Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, p. 133-144

VI. Articole în publicaţii periodice şi în reviste

 • Miron Radu Paraschivescu, POETUL şi TOVARĂŞUL, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea Literatură, tomul XLV-XLVII, 1999-2001, p. 111-117
 • Trăsături şi funcţii ale argoului, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tomurile XLIX-L, 2003-2004, Studia linguistica et philologica in honorem D. Irimia, p. 329 – 338
 • Particularităţi stilistice în argoul tinerilor, în „Philologos”, anul I, nr. 3-4 (2), 2005, Editura Sedcom Libris, Iaşi, p. 156-180
 • Specificul semantic şi stilistic al verbelor argotice, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tom LII, 2006, p. 139-150 – 2p
 • Contextul stilistic, în „Analele universităţii «Ştefan cel Mare» din Suceava”, seria Filologie, A. Lingvistică, Tomul XIII, nr.1, 2007, p. 79 – 89
 • Expresivitatea: definire, categorii, nivele de manifestare, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tom LIII, 2007, Studia linguistica et philologica in honorem Vasile Arvinte, p. 395 – 403
 • Frazeologismele: particularităţi lingvistice şi valori stilistice, în „Philologos”, anul II, nr. 5-6 (3), 2007, Editura Sedcom Libris, Iaşi, p. 35 – 54
 • Imagini şi imaginar în poezia lui Emil Brumaru, în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, Literatură, tom LII – LIII, 2006 – 2007, p. 161 – 176
 • VORBĂ, LIMBĂ şi CUVÂNT în paremiologia românească, în „Analele universităţii «Dunărea de Jos» din Galaţi”, Fascicula XXIV, An 1, Nr. 1, 2008, p. 239 – 247
 • Note privind unele construcţii condiţionale (I), în „Analele ştiinţifice ale universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e, Lingvistică, tom LIV, 2008, p. 139-149
 • Prototipuri şi expresivitate în textul narativ. Aplicaţie la nuvela Golanii de Liviu Rebreanu, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, Editura Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, 10, nr. I (1), 2009, p. 237 – 254
 • Un băiat de gaşcă, în Antologia colocviului tinerilor scriitori, 30 mai – 1 iunie 2008, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2008, p. 117 – 124
 • Paradoxul criticii şi critica paradoxului, în „Convorbiri literare”, nr. 4 (160), aprilie 2009, p. 42 – 45
 • Naive and Expert Models in the Linguistic Representation of Reality: the Names of Plants, în „Language and Literature. European Landmarks of Identity”, nr. 6, 2010, Editura Universităţii din Piteşti, p. 70-78 B+
 • Poezie şi limbaj, în „Caietele de la Putna”, Editura Nicodim Califragul, nr. 3, 2010, p. 139-151
 • Modele naive şi modele savante în reprezentarea lingvistică a realităţii: denumirile de plante, în „Limba română”, Chişinău, R. Moldova, Institutul Cultural Român, nr. 11-12, an XX, 2010, p. 77-87
 • L’agression des noms dans la communication par le biais de l’Internet, în Studii şi cercetări de onomastică şi lexicologie, Editura Sitech, Craiova, an III, nr. 1-2, 2010, p. 168-179
 • Grammaticalisation et expressivité, în „Revue roumaine de linguistique”, Editura Academiei Române, Bucureşti, nr. 3 (LV), 2010, p.301-312
 • Receptarea lui Eminescu, de la mit la kitsch, în „Caietele de la Putna”, Editura Nicodim Califragul, 2011, nr. 4, 2010, p. 286-294
 • La norme argotique, în Perspectives contemporaines sur le monde médiéval, Piteşti, Editura Tiparg, 2011, nr. 2, 2010, p. 162-168
 • Gramaticalizare şi stilizare, în „Noua revistă filologică”, Editura Cartier, R. Moldova, nr. 1-2 (3-4), 2011, p. 47-56
 • Violenţa de limbaj în discursul politic actual. Studiu de caz privind discursul parlamentar românesc, în „Sfera politicii”, volum XIX, nr. 10 (164), octombrie 2011, Fundaţia Societatea Civilă, Bucureşti, ISSN 121-6720, p. 32-42
 • Basarabia, orizont eminescian, în „Limba română”, nr. 5-6 (203-204), 2012, Chișinău, p. 29-41
 • Funcțiile stilului în retorica creștină a Sf. Augustin/Functions of style in St. Augustine’s Christian rhetoric, în „Diacronia”, nr. 1, 13 ianuarie, 2015, ISSN 2393-1140

lect. univ. dr. Sorin Mocanu

– Studii:Absolvent al Facultății de Litere a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, specializarea Română-Franceza (1997)

– Master în Literatura comparată (1998)

teza de doctorat: Sărbătorescul. Dimensiune comportamentală cu aplicație în domeniul culturii orale, sub conducerea prof. dr. Petru Ursache

-discipline predate: literatura comparată, teoria comparatismului, estetică

-domenii de competență: aspectele teoretice ale literaturii comparate, romanul realist, romanul existențialist, etnologie

-asociații, societăți profesionale: Membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România

-studii, articole (selectiv): Despre antisemitismul lui Eminescu, în Studii eminescologice, nr. 3 (2001); Eminescu – modernitatea cronicilor teatrale, în Studii eminescologice„, nr. 5 (2003); Elemente ale civilizației occidentale: căile ferate, în Studii eminescologice, nr. 6 (2004); O sintagmă eminesciană: „Și cum vin cu drum de fier”, în Oglinda literară, nr. 31-32, 2004

prof. Dan Petrușca – scriitor

 • s-a născut la Bacău, pe 27 aprilie 1954.
 • la 15 ani, în 1969, obține premiul întîi pe țară la concursul de poezie „Tinere condeie“. În același an, debutează cu poezie în revista „Ateneu“, revistă în care continuă să publice și în anii următori.
 • absolvă Faculatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași în 1982.
 • ca student, publică poezie în „Viața studențească“ (1979) și în revistele „Convorbiri literare“, „Cronica“, „Steaua“ (1980), folosind pseudonimul Dan Petreanu.
 • publică sporadic poezie în anii următori revenind la numele său real.
 • după 1989, este redactor al unor ziare și reviste din Bacău, precum săptămînalul „Viața băcăuană“, revista de cultură „13 PLUS“, în prezent fiind secretar general de redacție al revistei „Convorbiri didactice“ și profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu“ din Bacău.
 • a scris peste o sută de articole, mici studii, eseuri, recenzii și cronici literare în „Ateneu“, „13 PLUS“, „Convorbiri didactice“, „Meridian 27“ etc.
 • în 1998 debutează cu Mister și literatură – eseuri aproximative, o carte despre sursele fantasticului în literatură, iar în 2005 publică volumul de poezie intitulat Poezia îmi stătea pe genunchi.

Sorin Roșca – scriitor

– Pseudonimul literar Sorinel Rosentzveig.

– Născut la 28 decembrie 1951 în oraşul Bacău. Absolvent al Liceului „Mircea cel Bătrân” din Constanţa (1974).

– Din 1990 tehnoredactor la revista „Tomis.”

– Debuteză în revista „Cutezătorii” (6 nov. 1969), cu o prezentare a lui Virgil Teodorescu. Colaborează la : „Tomis”, „Amfiteatru”, „SLAST”, „Cronica”, „Luceafărul”, „Orizont”, „Viaţa românească”, „Familia”, „Observator” (München), „Convorbiri literare”, „Revista «V»„, „Poesis”, „Analele Dobrogei” (serie nouă).

– Este cuprins în antologiile „Duizend kolibries” (haiku), (Belgia, 1993); „Fereastra dinspre mare”, (Constanţa, 1995); „Un sfert de veac de poezie” (Sighetul Marmaţiei, Fundaţia Luceafărul, 1998); „Trei poeţi din România” (München, Editura Radu Bărbulescu, 1999).

PREMII LITERARE :

Premiul I „Panait Cerna”, Tulcea, 1975; Premiul „Nicolae Labiş”, Suceava, 1977; Premiul I „Andrei Mureşanu”, 1985; Premiul „Ovidius”, Constanţa, 1994; Premiul I „Lucian Blaga”, Timişoara, 1995; Premiul pentru debut în volum al Filialei „Dobrogea” a Uniunii Scriitorilor din România şi al Revistei „Tomis” pe anul 1996; Premiul „Orion”, Slobozia, 1998 şi 1999.

– Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala „Dobrogea”, din anul 1997.

CĂRŢI PUBLICATE: „Cu mine între patru ochi” (Versuri. În „Cântec pentru zorii de zi”, Bucureşti, Editura Albatros, 1986); „Paznicul gerului” (Versuri, Iaşi, Editura „Timpul”, 1996); „Sezonul indiferenţei (Versuri, Constanţa, Editura Ex Ponto, 1999).

Horia Nicola Ursu – editor, traducător

 • născut în 1969, Horia Nicola Ursu lucrează în domeniul editorial din 1995, după o relativ scurtă, dar intensă carieră de jurnalist.
 • în calitate de editor a „năşit” debutul mai multor scriitori români de marcă (Ladislau Daradici, Liviu Radu, Ona Frantz, Bogdan Bucheru, Ioana Vişan, Miloş Dumbraci etc.) şi a condus colecţii de F&SF la editurile Dacia, Fahrenheit, OmniBooks şi Millennium.
 • între 1997 şi 2003 a editat revista Ficţiuni şi, ca traducător, a transpus în româneşte volume semnate de Anne Rice, Robert A. Heinlein, Fred Hoyle, Norman Spinrad, Greg Egan, Joëlle Wintrebert, John Grisham, Tom Clancy etc.
 • antologii editate: Transformarea lui Martin Lake şi alte povestiri (2006), Millennium Est (2007, reeditare 2013, în colaborare cu Jeff VanderMeer), Millennium: Fantasy & Science Fiction (2009, în colaborare cu Michael Haulică), Şase ani de ficţiuni (2009) şi Premiile Galileo (ediţiile 2011 şi 2012).
 • a publicat proză scurtă în antologiile România SF 2001 şi Kult: Vremea demonilor.
 • în 2005 a întemeiat editura Millennium, împreună cu Bogdan – Tudor Bucheru, iar între 2010 şi 2016 a fost, împreună cu Michael Haulică, editorul revistelor Galileo şi Galileo Online.