conf. univ. dr. Claudia Costin

– profesor la Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

– a publicat lucrări, articole, studii de specialitate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute sau în reviste în țară recunoscute de către CNCSIS

– a publicat studii în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN sau ISBN)

– alte lucrări și contribuții științifice