prof. Dan Petrușca – scriitor

  • s-a născut la Bacău, pe 27 aprilie 1954.
  • la 15 ani, în 1969, obține premiul întîi pe țară la concursul de poezie „Tinere condeie“. În același an, debutează cu poezie în revista „Ateneu“, revistă în care continuă să publice și în anii următori.
  • absolvă Faculatea de Litere a Universității „Al. I. Cuza“ din Iași în 1982.
  • ca student, publică poezie în „Viața studențească“ (1979) și în revistele „Convorbiri literare“, „Cronica“, „Steaua“ (1980), folosind pseudonimul Dan Petreanu.
  • publică sporadic poezie în anii următori revenind la numele său real.
  • după 1989, este redactor al unor ziare și reviste din Bacău, precum săptămînalul „Viața băcăuană“, revista de cultură „13 PLUS“, în prezent fiind secretar general de redacție al revistei „Convorbiri didactice“ și profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Gh. Vrănceanu“ din Bacău.
  • a scris peste o sută de articole, mici studii, eseuri, recenzii și cronici literare în „Ateneu“, „13 PLUS“, „Convorbiri didactice“, „Meridian 27“ etc.
  • în 1998 debutează cu Mister și literatură – eseuri aproximative, o carte despre sursele fantasticului în literatură, iar în 2005 publică volumul de poezie intitulat Poezia îmi stătea pe genunchi.